Βιομηχανία 4.0

Η Βιομηχανία 4.0 (Industry 4.0) είναι η ονομασία που δόθηκε στην τρέχουσα τάση της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής. Περιλαμβάνει τα κυβερνο-φυσικά συστήματα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, το cloud computing  και την γνωστική υπολογιστική. Η βιομηχανία 4.0 αναφέρεται συνήθως ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. (Βικιπαίδεια)

Εφαρμόζουμε

Μηχανολογικές λύσεις

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός

και υλοποίηση

 

Παρακολούθηση  & εποπτεία 

Λογισμικό απο την

 ΜέγαSoft Πληροφορική ΑΕ 


Αποκεντρωμένες αποφάσεις

Δεδομένα στο cloud

Διαθέσιμα παντού (web, direct)


Σχεδιασμός & Υλοποίηση

Δεδομένα παντού

Συλλέγουμε τα δεδομένα απο τις μηχανολογικές εφαρμογές μας και τα αποστέλουμε σε πληροφοριακό σύστημα τόσο τοπικά όσο και στο cloud.

Απομακρισμένος έλεγχος

Απομακρισμένος και τοπικός έλεγχος, απεικόνιση δια μέσου διεργασιών και λογισμικού ειδικά ανεπτυγμένου,

IoT

Μηχανολογικές εφαρμογές

Σχεδιάζουμε, αναπτύσουμε και εφαρμόζουμε σύγχρονες ολοκληρωμένες, αυτοματοποιημένες, μηχανολογικές εφαρμογές.

IoT Engineering

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων Internet of Things (Διαδύκτιο των Πραγμάτων) στην βιομηχανία και στην διαχείριση συστημάτων.

Επικοινωνία